Lesson 22
Introducing J and W:
Second fingers reaching down

jjjj wwww jjjj wwww  jjjj wwww jjjj wwww
jjjj wwww jjjj wwww  jjjj wwww jjjj wwww

jw jw jw jw  jw jw jw jw
wj wj wj wj  wj wj wj wj

eeee jjjj tttt wwww

ewe ewe ewe ewe  jet jet jet jet  Jew Jew Jew Jew
wee wee wee wee  wet wet wet wet
Jewett Jewett Jewett Jewett


Copyright © 1995-2008 Dan Wood.  All Rights Reserved.